Sysmän ikääntyville asukkaille haluamme taata hyvän, turvallisen ja virikkeelliseen vanhuuden. Siihen kuuluu toimivien terveys- ja kuntoutuspalveluiden lisäksi laadukkaat hoivapalvelut, tuki ja apu arkipäivän selviytymiseen sekä läsnäolo jokapäiväisessä elämässä.

Olet täällä

Ikäihmiset

Ikäihmisten palvelujen avulla Attendo pyrkii takaamaan turvalliset vanhuuden päivät omassa kodissa. Kotihoidon ja muiden kotiin annettavien palvelujen merkitys kasvaa omien voimien vähentyessä.

 

Jonotilanne

SYSMÄN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

IKÄÄNTYNEIDEN SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAIKOJEN TIEDOTTAMINEN

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

980/2012 (ns. Vanhuspalvelulaki) 26 § edellyttää kuntia julkaisemaan puolivuosittain tiedot

siitä, missä ajassa ikääntynyt henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

 

Sosiaalihuoltolain 40 §:n mukaisesti ikääntyneillä on oikeus palvelutarpeen arviointiin määräajassa

– kiireellisissä tilanteissa välittömästi ja muulloin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä.

.

Ikääntyneiden sosiaalipalveluluiden keskimääräiset odotusajat ovat 1.1 31.07.2017

 

 

PALVELU                                                                                                                                        KESKIM. ODOTUSAIKA

 

Palveluterpeen arviointi      …........................................                      5  arkipäivä

 

Säännöllinen kotihoito        ............................................                     3  arkipäivä

 

Tilapäinen kotihoito                                   ….......................................    välittömästi

 

Ateriapalvelu                                            ….......................................   1 vuorokausi

 

Turvapalvelut                                           ….......................................    1-2  viikko

 

Asumispalvelu odottaminen                     ….........................................  4 vrk (pisin 14 vrk)

.

 

 

.