Laadukkaat ja helposti tavoitettavat terveyden ja hyvinvoinnin palvelut ovat jokaisen Sysmän asukkaan oikeus.

Olet täällä

Terveydenhuolto

Laadukkaat ja helposti tavoitettavat terveyden ja hyvinvoinnin palvelut ovat jokaisen sysmäläisen oikeus.

Haluamme tarjota asiakkaillemme saumattoman palveluketjun ennaltaehkäisevästä terveydenhoidosta perusterveydenhoitoon ja erikoissairaanhoitoon. Lähtökohtana on turvata asiakkaiden hoitoon pääsy ja korkeatasoinen, tarpeenmukainen hoito.

Sysmän terveyskeskuksessa sinua palvelee aina pätevä ja motivoitunut terveys- ja hoitoalan henkilöstö. Suun terveydestä vastaa hammashoitola. Äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, työterveyshuolto, fysioterapia, laboratorio, mielenterveyspalvelut ja aikuisten terveysneuvonta toimivat terveyskeskuksessa.

Terveyskeskuksen vaihto

Vaihto tehdään kalenterivuodeksi kerrallaan. Vaihto koskee kaikkia terveyspalveluja neuvolasta ja lääkärin vastaanotosta suun terveydenhuoltoon. Vaihdon voit tehdä täyttämällä alla olevassa linkissä olevan lomakkeen ja toimittamalla sen sekä vanhaan että uuteen terveyskeskukseesi.

Terveyskeskuksen vaihtolomake

 

Potilas-ja sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies YTM Soile Heikkinenp. 044 729 7989, puhelinaika ma-to klo 9-12 

/sites/terveys.sysma.fi/files/content-images/sosiaaliasiamies.pdf

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785

Laki sosiaalihuollon  asiakkaan asemasta ja oikeuksista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812

 

Jonotilanne

Hoitoon pääsyn saatavuustiedot
Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan välittömästi. Kiireettömään hoitoon pääsyn mittarina on ns. kolmas vapaa aika vastaanotolle (T3-aika).

Alla olevat ajat koskevat VAIN KIIREETÖNTÄ HOITOA.

Kiireetön hoidon tarpeen arviointi
Lainsäädännön vaatimus: 3 vuorokauden kuluessa
Hoidon tarpeen arviointi tehdään puhelimitse tai sosiaali- ja terveyskeskuksessa saman päivän aikana.

Kiireetön hoitoon pääsy terveyskeskuksessa tammikuussa 2018
Lainsäädännön vaatimus: 3 kuukauden kuluessa
T3-aika sairaanhoitajalle keskimäärin 2 päivää ja lääkärille 9 päivää.  

(päivitetty 13.02.2018)

Kiireetön hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa toukokuussa 2017
Lainsäädännön vaatimus: 6 kuukauden kuluessa
Hammaslääkärille sai ajan keskimäärin  27 päivän päähän (T3-aika). 

(päivitetty 13.2.2018)

Tärkeät puhelinnumerot

Terveyskeskuksen ajanvaraus

044 494 2585
Ajanvaraus arkisin klo 8- 15.00
03 819 2385
Virka-ajan ulkopuolinen päivystys
03 7171061
faksinumero