Olet täällä

Hinnasto

Tällä sivustolla esitetään Sysmän terveydenhuollon hinnastot. Hinnastoa päivitetään tammikuun aikana.

Terveyskeskuksen palvelumaksut 2020

Allaolevasta taulukosta voit tarkistaa terveyskeskuksen palvelumaksut.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja asetuksessa 912/92 sekä sen 23.11.2017 annetussa muutoksessa. Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

 

Toiminta Hinta
Vastaanottokäynti lääkärillä (=Terveyskeskusmaksu)
20,60 euroa/käynti
Avohoidon lääkäripalveluista peritään vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden. Jos palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua, peritään häneltä käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Sotiemme veteraaneilta ei peritä terveyskeskusmaksua.
Vastaanottokäynti lääkärillä (=Terveyskeskusmaksu)
41,20 euroa/vuosi
Avohoidon lääkäripalveluista peritään vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden. Jos palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua, peritään häneltä käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Sotiemme veteraaneilta ei peritä terveyskeskusmaksua.
Hoitajalla käynti, käyntimaksu
11,40 euroa
Hoitajalla käynti, vuosimaksu
20,60 euroa
Hoitajalla käynnistä maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, terveydenhuoltokäynneistä (terveystarkastukset), psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynnistä, päihdehoitajan vastaanottokäynnistä, ryhmävastaanotosta, työ- tai liikennnetapaturmakäynnistä, INR-vastaanotolla käynnistä eikä maksukaton täyttymisen jälkeen. Jos käynti muuttuu lääkärikäynniksi, peritään vain lääkärin maksu.
Yksilökohtainen fysioterapia ja sarjahoito/kpl
11,40 euroa
Yli 18-vuotiailta, enintään 45 hoitokertaa kalenterivuodessa. Sis. lääkinnällinen kuntoutus, dialyysi- sekä muu vastaava hoito, hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan perustuva lääkinnällinen kuntoutus (fysioterapia, neuropsykologinen kuntoutus, jalkahoito, muut näihin rinnastettavat toimintakykyä parantavat ja ylläpitävät terapiat ja toimenpiteet).
Käyttämättä tai perumatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
50,80 euroa
Peritään käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta 15 vuotta täyttäneeltä. Maksua ei peritä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.
Maksu lääkärin todistuksesta
50,80 euroa
Asiakkaan pyytämästä todistuksesta tai lausunnosta peritään maksu. Potilaan hoitoon liittyvästä ja nuorison terveystodistuksesta ei maksua kuitenkaan peritä.
Maksu ajo-oikeutta varten
61,00 euroa
Lyhytaikainen laitoshoidon hoitopäivä (vuodeosastolla)
48,90 euroa / vrk
Hoitopäivämaksua ei peritä alle 18 -vuotiailta
Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä maksukaton ylittymisen jälkeen
22,50 euroa / vrk
Lääkärin tekemä kotikäynti
18,90 euroa
Maksukatto
683,00 euroa
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2020 maksukatto on 683 €. Seurantajakso on kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 683 €, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään maksukaton täytyttyäkin hoitopäivämaksu 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä (asiakasmaksuasetus 26 a §). Sosiaalipalvelujen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään hoitopäivämaksu 16 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä. Alle 18-vuotiaan lapsen ja nuoren käyttämistä palveluista perityt maksukattoa kerryttävät maksut otetaan huomioon yhdessä hänen toisen vanhempansa tai muun huoltajan maksujen kanssa (laillinen huoltaja).

Hammashoidon palvelumaksut 2022

Suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon perusmaksu (MaksuA 9 §) 

Perusmaksu/käyntimaksu peritään jokaisesta käynnistä. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.

Asiakasmaksukatto
Maksukaton piirissä ovat 1.1.2022 alkaen myös suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta kertyvät asiakasmaksut. Hammastekniset kulut (hammasteknikon laskuttamat) eivät kerrytä maksukattoa. Asiakasmaksukattoon liittyvissä asioissa teitä neuvoo toimistosihteeri Helena Lestinen, puh. 044 494 2578, helena.lestinen@terveystalo.com
Hammashoidon toimenpidemaksuihin liittyvät kysymykset: vastaava hammaslääkäri Lilli Rantahakala, lilli.rantahakala@terveystalo.com
Henkilökohtaisissa laskutusasioissa (esim. maksuajan muutos, perintä): Sysmän kunta, toimistosihteeri Kirsi Uurainen, puh. 044 713 4508 klo 9 – 15, kirsi.uurainen@sysma.fi

 

Toiminta Hinta
Suuhygienisti
10,30 euroa
Perusmaksun lisäksi peritään toimenpidekohtaisia maksuja, jotka vaihtelevat tehtyjen toimenpiteiden mukaan.
Hammaslääkäri
13,30 euroa
Perusmaksun lisäksi peritään toimenpidekohtaisia maksuja, jotka vaihtelevat tehtyjen toimenpiteiden mukaan.
Erikoishammaslääkäri
19,50 euroa
Perusmaksun lisäksi peritään toimenpidekohtaisia maksuja, jotka vaihtelevat tehtyjen toimenpiteiden mukaan.
Röntgentutkimus, veloitetaan jokaisesta kuvasta
8,50 euroa
Röntgentutkimus: leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus, kallokateraalikuvaus sekä kartiokeilakuvaus
19,20 euroa
Ehkäisevä hoito: suun terveyden edistämisen toimenpiteet esim. terveysneuvonta, omahoidon ohjaus, fluorikäsittely, plakin poisto
8,50 euroa
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
alkaen 8,50 euroa (toimenpiteiden maksut vaihtelevat toimenpiteen laajuuden mukaan)
Puudutus
8,50 €
Paikkaushoidot toimenpiteen laajuuden mukaan, lisäksi veloitetaan puudutus:
19,20-78 €
Juurihoidot käyntikerralta (käyntejä tavanomaisesti 3-4kpl), lisäksi veloitetaan puudutus, röntgenkuvat ja paikkaus:
55,60 €
Hampaan poisto, lisäksi veloitetaan puudutus ja muut tehdyt toimenpiteet
19,20-38 €
Leikkauksellinen hampaan poisto, lisäksi veloitetaan puudutus ja muut tehdyt toimenpiteet
55,60-78 €
Ensiapuluonteinen toimenpide, jälkitarkastus, ompeleiden poisto
8,50 €
Esilääkitys hammashoitokäynnin yhteydessä, sedaatio ilman anestesiaa
19,20 €
Proteesin huolto: pohjauksella
55,60 €
Proteesin huolto: korjaus
38,00 €
Proteettiset toimenpiteet: akryyliosa- ja kokoproteesi
186,00 €
Proteettiset toimenpiteet: kruunut ja sillat hampaalta
186,00 €
Proteettiset toimenpiteet: rankaproteesi
225,70 €
Peruuttamaton poisjäänti
50,80 €
Maksu käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta. Maksu voidaan periä, jos aikaa ei peruuteta viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Maksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy. Hyväksyt

Kotihoitopalvelujen palvelumaksut

Ohessa tilapäisen kotihoidon ja kotona asumista tukevien palvelujen hinnasto.

Toiminta Hinta
Lääkärin kotikäynti
18,90 euroa/käynti
Palvelutarpeen arviointikäynti tai hoitoneuvottelukäynti
maksuton
Tilapäinen kotipalvelu
30,00 euroa/h
Harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuva kotipalvelutyö (muut kuin lapsiperheet), jonka tarkoituksena on asiakkaan tukeminen ja auttaminen päivittäisessä selviytymisessä ilman sairaanhoidollisia tehtäviä.
Kuntouttava arviointijakso
12,00 euroa/vrk
Asiakas ohjataan kotihoidon kuntouttavalle arviointijaksolle, mikäli halutaan selvittää tarkemmin asiakkaan toimintakykyä, arjessa selviytymistä sekä toimintakyvyn parantamisen ja kuntoutumisen mahdollisuutta. Arviointijakson pituus on 2-3 viikkoa. Arviointijakson aikana tuetaan asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista ja hän saa tarvitsemansa hoidon ja hoivan palvelut. Arviointijakson aikana jokainen kotikäynti on asiakkaan toimintakykyä arvioiva ja asiakkaan omatoimisuutta tukeva. Arviointijakson aikana asiakkaan toimintakykyä mitataan erilaisilla mittauksilla ja testeillä. Kotihoidon kuntouttavan arviointijakson ajalta asiakkaalta laskutetaan ainoastaan yksi tilapäisen kotihoidon käyntimaksu / vuorokausi, vaikka asiakkaan luokse tehtäisiin useita kotikäyntejä päivässä.
Lounas ilman kuljetusta
6,00 euroa
Ruokailu toimintayksikössä tai muussa tarjoilupaikassa
Lounas kotiin kuljetettuna
8,50 euroa
Sauna/ peseytymispalvelu
10,00 euroa/kerta
Asiointipalvelu
22,00 euroa/kerta
Asiointipalvelua voidaan myöntää vain kotihoidon asiakkaille silloin kun asiakas ei pääse itsenäisesti asioimaan eikä hänellä ole läheisiä tai edunvalvojaa asioiden hoitoa varten. Asiakkaiden saattaminen terveyspalveluihin tai harrastus/kulttuuritapahtumiin ei pääsääntöisesti ole asiointipalvelua.
Pyykkipalvelu
3,50 €/kerta
Yksittäisten vaatteiden pesu peseytymispalvelun yhteydessä
Kauppapalvelu
8,00 euroa/kerta
Kauppapalvelu voidaan myöntää vain kotihoidon asiakkaille silloin kun asiakkaan kauppa-asiointi ei järjesty itsenäisesti eikä läheisten avulla. Kauppapalvelu toteutetaan korkeintaan kerran viikossa. Kotihoito voi toteuttaa kauppapalvelun yhteistyössä jonkun muun toimijan kanssa.
Turvapalvelu ja turvapalvelun lisälaitteet palveluntuottajan hinnaston mukaisina.
Turvapalvelun auttamiskäynti (tarkastuskäynti) kotihoidon asiakkaille
12,10 euroa/käynti
Turvapalvelu ja turvapalvelun lisälaitteet erikseen, palveluntuottajan hinnaston mukaisina.
Evondus-lääkeautomaattipalvelu
20,00 euroa/kk
Päivätoimintapäivä
15,00 euroa/päivä
Hintaan sisältyy toiminta, ohjaus ja valvonta sekä aamupala, lounas ja päiväkahvi. Aterioiden osuus 10,50 €.
Osapäiväryhmä
10,00 euroa/kerta
Hintaan sisältyy toiminta, ohjaus ja valvonta sekä lounas ja päiväkahvi. Aterioiden osuus 8,00 €.
Osapäiväryhmä, 2 tuntia
5,00 euroa/kerta
Hintaan sisältyy toimintaryhmä, ohjaus ja valvonta sekä päiväkahvi. Aterioiden osuus 2,00 €.
Kuljetuspalvelu
Sosiaalihuoltolain mukaisessa sekä päivätoimintaan liittyvässä kuljetuspalvelussa asiakkaan omavastuu määräytyy matkan pituuden mukaisen julkisen liikenteen alentamattoman linja-autotaksan mukaan.

Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen maksut

Perittävät asiakasmaksut koostuvat vuokrasta, ateriamaksusta ja hoivamaksusta. Vuokrana peritään erikseen määritelty kuukausivuokra, joka riippuu asunnon koosta. Attendo Kaislassa vuokra 25 neliömetrin asunnosta on 555 euroa. Omassa käytössä olevan huoneen lisäksi vuokraan sisältyy yhteisessä käytössä olevien tilojen osuutta. Asiakas maksaa asunnon vuokran suoraan vuokranantajalle. Attendo Kaislan vuokranantaja on Sysmän kunta.

Ateriamaksu sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan. Ateriamaksu maksetaan suoraan palveluntuottajalle. Attendo Kaislassa ateriamaksu on 18 euroa/vrk.

Hoivamaksu määräytyy tulojen mukaan kotihoidon maksutaulukon mukaisesti. Tehostetussa palveluasumisessa se on 40 prsenttia ja palveluasumisessa 35 prosenttia 576 eur ylittävistä asiakasmaksuasetuksen mukaan huomioitavista bruttotuloista. 

Toiminta Hinta
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan 3 vrk/kk aikana järjestetty hoito (asiakasmaksu)
11,40 euroa
Esimerkki 1 tehostetun palveluasumisen maksujen kokonaisuudesta
ASIAKKAAN TULOT Takuueläke 766,85 eur, asumistuki 398,03 eur, erityishoitotuki 327,67 eur, brutto/nettotulot yhteensä 1492,55 eur ASIAKKAAN MENOT Vuokra 555 eur, ateriat 540 eur, hoivamaksu 40 prosenttia 576 eur ylittävistä bruttotuloista (1094,52–576=521,52) = 207,41 eur, menot yhteensä 1302,41 eur, käyttövaraa jää 190,14 eur
Esimerkki 2 tehostetun palveluasumisen maksujen kokonaisuudesta
ASIAKKAAN TULOT Työeläke 2500 eur, vero 25,4 pros., erityishoitotuki 327,67 eur, bruttotulot yhteensä 2827,67 eur, nettotulot yhteensä 2192,67 eur ASIAKKAAN MENOT Vuokra 555 eur, ateriat 540 eur, hoivamaksu 40 prosenttia 576 eur ylittävistä bruttotuloista (2827,67-576=2251,67) = 900,67 eur, menot yhteensä 1995,67 eur, käyttövaraa jää 197,00 eur

Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelumaksut

Toiminta Hinta
Lyhytaikaishoidon maksu (tilapäinen asuminen)
48,90 euroa/vrk
Ikääntyneiden lyhytaikaishoito toteutetaan pääsääntöisesti Attendo Kaislassa
Päivä- ja yöhoidon maksu
22,50 euroa/vrk
Lyhytaikaishoito voidaan hoidollisista syistä toteuttaa myös joko päivä- tai yöhoitona. Hoitoaika on tällöin korkeintaan 12 tuntia.
Säännöllinen suunniteltu lyhytaikaishoito
48,90 euroa/vrk
Kalenterivuoden ensimmäiset 14 vrk 48,90 €/vrk ja sen jälkeen 22,50 €/vrk
Omaishoitajan vapaapäivien aikaisen hoidon omavastuu
11,40 euroa/vrk