Sysmän ikääntyville asukkaille haluamme taata hyvän, turvallisen ja virikkeelliseen vanhuuden. Siihen kuuluu toimivien terveys- ja kuntoutuspalveluiden lisäksi laadukkaat hoivapalvelut, tuki ja apu arkipäivän selviytymiseen sekä läsnäolo jokapäiväisessä elämässä.

Olet täällä

Ikäihmiset

Ikäihmisten palvelujen avulla pyrimme takaamaan turvalliset vanhuuden päivät omassa kodissa. Kotihoidon ja muiden kotiin annettavien palvelujen merkitys kasvaa omien voimien vähentyessä.

 

SYSMÄN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUJEN SAATAVUUS SYSMÄSSÄ 1.7 - 31.12.2017

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 (ns. Vanhuspalvelulaki) 26 § edellyttää kuntia julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Sosiaalihuoltolain 40 §:n mukaisesti ikääntyneillä on oikeus palvelutarpeen arviointiin määrä-ajassa – kiireellisissä tilanteissa välittömästi ja muulloin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä.

 

Palvelutarpeen arviointi

- Keskimääräinen odotusaika 3 arkipäivää

 

Säännöllinen kotihoito

- Keskimääräinen odotusaika 3 arkipäivää

 

Tilapäinen kotihoito

- Keskimääräinen odotusaika 1 vuorokausi tai samana päivänä

 

Ateriapalvelut

- Keskimääräinen odotusaika 1-3 arkipäivää

 

Turvapalvelut

- Keskimääräinen odotusaika 1 - 2 viikkoa, kotiutusturvapuhelin tarv.samana päivänä

 

Tehostettu palveluasuminen

-  Keskimääräinen odotusaika 2 päivää (pisin 6 vrk)