Sysmän ikääntyville asukkaille haluamme taata hyvän, turvallisen ja virikkeelliseen vanhuuden. Siihen kuuluu toimivien terveys- ja kuntoutuspalveluiden lisäksi laadukkaat hoivapalvelut, tuki ja apu arkipäivän selviytymiseen sekä läsnäolo jokapäiväisessä elämässä.

Olet täällä

Päivätoiminta

Ikäihmisten päivätoiminta

Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea ikääntyneiden kotona asumista ja ikääntyneen voimavaroja sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä sosiaalista kanssakäymistä. Lisäksi tuetaan omaishoitajien jaksamista.

Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan lähtökohtana on asiakkaan yksilöllisyyden kunnioittaminen. Päivätoimintaa toteutetaan toimintakykyä tukevalla työotteella siten, että asiakkaan jäljellä olevaa omaa toimintakykyä ylläpidetään, ja asiakasta ohjataan selviytymään mahdollisimman omatoimisesti.

 

Päivätoiminta Kaisla hoivakodissa

Järjestämme ikäihmisille päivätoimintaa Ester-kodin tiloissa. Päivätoiminta sisältää liikuntaa ja viriketoimintaa sekä lounaan ja kahvin. Tärkeänä osana on myös sosiaalinen kanssakäyminen ja vertaisryhmän tuki. Asiakkaalla on päivätoiminnan aikana myös lepomahdollisuus.

 

Tärkeät puhelinnumerot

Päivätoiminta

050 329 2316
fysioterapeutti Elina Salonen
044 494 2545
muistihoitaja Eeva Heinonen