Olet täällä

Kotihoitopalvelujen palvelumaksut

Ohessa tilapäisen kotihoidon ja kotona asumista tukevien palvelujen hinnasto.

Toiminta Hinta
Lääkärin kotikäynti
18,90 euroa/käynti
Palvelutarpeen arviointikäynti tai hoitoneuvottelukäynti
maksuton
Tilapäinen kotipalvelu
30,00 euroa/h
Harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuva kotipalvelutyö (muut kuin lapsiperheet), jonka tarkoituksena on asiakkaan tukeminen ja auttaminen päivittäisessä selviytymisessä ilman sairaanhoidollisia tehtäviä.
Kuntouttava arviointijakso
12,00 euroa/vrk
Asiakas ohjataan kotihoidon kuntouttavalle arviointijaksolle, mikäli halutaan selvittää tarkemmin asiakkaan toimintakykyä, arjessa selviytymistä sekä toimintakyvyn parantamisen ja kuntoutumisen mahdollisuutta. Arviointijakson pituus on 2-3 viikkoa. Arviointijakson aikana tuetaan asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista ja hän saa tarvitsemansa hoidon ja hoivan palvelut. Arviointijakson aikana jokainen kotikäynti on asiakkaan toimintakykyä arvioiva ja asiakkaan omatoimisuutta tukeva. Arviointijakson aikana asiakkaan toimintakykyä mitataan erilaisilla mittauksilla ja testeillä. Kotihoidon kuntouttavan arviointijakson ajalta asiakkaalta laskutetaan ainoastaan yksi tilapäisen kotihoidon käyntimaksu / vuorokausi, vaikka asiakkaan luokse tehtäisiin useita kotikäyntejä päivässä.
Lounas ilman kuljetusta
6,00 euroa
Ruokailu toimintayksikössä tai muussa tarjoilupaikassa
Lounas kotiin kuljetettuna
8,50 euroa
Sauna/ peseytymispalvelu
10,00 euroa/kerta
Asiointipalvelu
22,00 euroa/kerta
Asiointipalvelua voidaan myöntää vain kotihoidon asiakkaille silloin kun asiakas ei pääse itsenäisesti asioimaan eikä hänellä ole läheisiä tai edunvalvojaa asioiden hoitoa varten. Asiakkaiden saattaminen terveyspalveluihin tai harrastus/kulttuuritapahtumiin ei pääsääntöisesti ole asiointipalvelua.
Pyykkipalvelu
3,50 €/kerta
Yksittäisten vaatteiden pesu peseytymispalvelun yhteydessä
Kauppapalvelu
8,00 euroa/kerta
Kauppapalvelu voidaan myöntää vain kotihoidon asiakkaille silloin kun asiakkaan kauppa-asiointi ei järjesty itsenäisesti eikä läheisten avulla. Kauppapalvelu toteutetaan korkeintaan kerran viikossa. Kotihoito voi toteuttaa kauppapalvelun yhteistyössä jonkun muun toimijan kanssa.
Turvapalvelu ja turvapalvelun lisälaitteet palveluntuottajan hinnaston mukaisina.
Turvapalvelun auttamiskäynti (tarkastuskäynti) kotihoidon asiakkaille
12,10 euroa/käynti
Turvapalvelu ja turvapalvelun lisälaitteet erikseen, palveluntuottajan hinnaston mukaisina.
Evondus-lääkeautomaattipalvelu
20,00 euroa/kk
Päivätoimintapäivä
15,00 euroa/päivä
Hintaan sisältyy toiminta, ohjaus ja valvonta sekä aamupala, lounas ja päiväkahvi. Aterioiden osuus 10,50 €.
Osapäiväryhmä
10,00 euroa/kerta
Hintaan sisältyy toiminta, ohjaus ja valvonta sekä lounas ja päiväkahvi. Aterioiden osuus 8,00 €.
Osapäiväryhmä, 2 tuntia
5,00 euroa/kerta
Hintaan sisältyy toimintaryhmä, ohjaus ja valvonta sekä päiväkahvi. Aterioiden osuus 2,00 €.
Kuljetuspalvelu
Sosiaalihuoltolain mukaisessa sekä päivätoimintaan liittyvässä kuljetuspalvelussa asiakkaan omavastuu määräytyy matkan pituuden mukaisen julkisen liikenteen alentamattoman linja-autotaksan mukaan.