Toimimalla varhain, avoimesti ja yhdessä, tuemme lasten ja perheiden hyvinvointia.

Olet täällä

Lastensuojelu

Lapset ja nuoret tarvitsevat tukea elämän vaikeissa tilanteissa.

Lastensuojelun tavoitteena on tukea perheitä ja lapsia kaikissa tilanteissa niin, että lapsen etu varmistuu ja perheiden oikeudet toteutuvat. Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Työskentelytavoista sovitaan  perheiden kanssa yksilöllisesti. Tavoitteena on tehdä lastensuojelutyötä ennaltaehköisevästi, matalalla kynnyksellä sekä aktiivisessa, kunnoittavassa yhteistyössä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa.  Lasta ja hänen perhettään tuetaan niin, että lapsella on mhdollisuus kasvaa ja kehittyä  omassa kodissaan.

Linkki Sysmän lastensuojeluilmoitukseen on tässä.

 

Tärkeät puhelinnumerot

Yhteydenotto

044-713 4587
Sosiaalityöntekijä Heli Hentinen, soittoaika ma-pe klo 13-15
044 713 4589
Virka-aikainen sosiaalipäivystys
112
Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys