Sysmän sosiaalityöntekijät auttavat kuntalaisia ja perheitä erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa.

Olet täällä

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aina aktivointisuunnitelman kautta. Aktivointisuunnitelman laativat yhteistyössä asiakas,sosiaaliohjaaja ja TE-toimiston työvoimaneuvoja.

Lisätietoja

TE- toimisto Heinolan toimipiste: 

https://www.finder.fi/Ty%C3%B6-%20ja%20elinkeinotoimistot/Heinolan%20ty%C3%B6-%20ja%20elinkeinotoimisto/HEINOLA/yhteystiedot/288114/
 

Tärkeät puhelinnumerot

Kuntouttavan työtoiminnan yhteystiedot

044 713 4590
Tiina Luhio