Olet täällä

Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen maksut

Perittävät asiakasmaksut koostuvat vuokrasta, ateriamaksusta ja hoivamaksusta. Vuokrana peritään erikseen määritelty kuukausivuokra, joka riippuu asunnon koosta. Attendo Kaislassa vuokra 25 neliömetrin asunnosta on 555 euroa. Omassa käytössä olevan huoneen lisäksi vuokraan sisältyy yhteisessä käytössä olevien tilojen osuutta. Asiakas maksaa asunnon vuokran suoraan vuokranantajalle. Attendo Kaislan vuokranantaja on Sysmän kunta.

Ateriamaksu sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan. Ateriamaksu maksetaan suoraan palveluntuottajalle. Attendo Kaislassa ateriamaksu on 18 euroa/vrk.

Hoivamaksu määräytyy tulojen mukaan kotihoidon maksutaulukon mukaisesti. Tehostetussa palveluasumisessa se on 40 prsenttia ja palveluasumisessa 35 prosenttia 576 eur ylittävistä asiakasmaksuasetuksen mukaan huomioitavista bruttotuloista. 

Toiminta Hinta
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan 3 vrk/kk aikana järjestetty hoito (asiakasmaksu)
11,40 euroa
Esimerkki 1 tehostetun palveluasumisen maksujen kokonaisuudesta
ASIAKKAAN TULOT Takuueläke 766,85 eur, asumistuki 398,03 eur, erityishoitotuki 327,67 eur, brutto/nettotulot yhteensä 1492,55 eur ASIAKKAAN MENOT Vuokra 555 eur, ateriat 540 eur, hoivamaksu 40 prosenttia 576 eur ylittävistä bruttotuloista (1094,52–576=521,52) = 207,41 eur, menot yhteensä 1302,41 eur, käyttövaraa jää 190,14 eur
Esimerkki 2 tehostetun palveluasumisen maksujen kokonaisuudesta
ASIAKKAAN TULOT Työeläke 2500 eur, vero 25,4 pros., erityishoitotuki 327,67 eur, bruttotulot yhteensä 2827,67 eur, nettotulot yhteensä 2192,67 eur ASIAKKAAN MENOT Vuokra 555 eur, ateriat 540 eur, hoivamaksu 40 prosenttia 576 eur ylittävistä bruttotuloista (2827,67-576=2251,67) = 900,67 eur, menot yhteensä 1995,67 eur, käyttövaraa jää 197,00 eur