Laadukkaat ja helposti tavoitettavat terveyden ja hyvinvoinnin palvelut ovat jokaisen Sysmän asukkaan oikeus.

Olet täällä

Terveydenhuolto

Laadukkaat ja helposti tavoitettavat terveyden ja hyvinvoinnin palvelut ovat jokaisen sysmäläisen oikeus.

Haluamme tarjota asiakkaillemme saumattoman palveluketjun ennaltaehkäisevästä terveydenhoidosta perusterveydenhoitoon ja erikoissairaanhoitoon. Lähtökohtana on turvata asiakkaiden hoitoon pääsy ja korkeatasoinen, tarpeenmukainen hoito.

Sysmän terveyskeskuksessa sinua palvelee aina pätevä ja motivoitunut terveys- ja hoitoalan henkilöstö. Suun terveydestä vastaa hammashoitola. Äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, työterveyshuolto, fysioterapia, laboratorio, mielenterveyspalvelut ja aikuisten terveysneuvonta toimivat terveyskeskuksessa.

Terveyskeskuksen vaihto

Vaihto tehdään kalenterivuodeksi kerrallaan. Vaihto koskee kaikkia terveyspalveluja neuvolasta ja lääkärin vastaanotosta suun terveydenhuoltoon. Vaihdon voit tehdä täyttämällä alla olevassa linkissä olevan lomakkeen ja toimittamalla sen sekä vanhaan että uuteen terveyskeskukseesi.

Terveyskeskuksen vaihtolomake

 

Potilasasiamies

Potilasasiamiehinä toimivat Riitta-Liisa Karhunen, Johanna Toivonen ja Sanna Sarin.

Yhteystiedot

Soittopyynnöt ajanvarauksella: Varmistaaksesi yhteyden potilasasiamieheen jonottamatta, voit varata itsellesi soittoajan numerosta 030 633 9520.

Sähköposti: Voit jättää yhteydenottopyynnön potilasasiamiehelle myös sähköpostitse potilasasiamies@terveystalo.com (huom! ethän lähetä sähköpostitse henkilö- tai potilastietoja).

 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785

Laki sosiaalihuollon  asiakkaan asemasta ja oikeuksista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812

Jonotilanne

Hoitoon pääsyn saatavuustiedot
Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan välittömästi. Kiireettömään hoitoon pääsyn mittarina on ns. kolmas vapaa aika vastaanotolle (T3-aika).

Alla olevat ajat koskevat VAIN KIIREETÖNTÄ HOITOA.

Kiireetön hoidon tarpeen arviointi
Lainsäädännön vaatimus: 3 vuorokauden kuluessa
Hoidon tarpeen arviointi tehdään puhelimitse tai sosiaali- ja terveyskeskuksessa saman päivän aikana.

Kiireetön hoitoon pääsy terveyskeskuksessa heinäkuussa 2022
Lainsäädännön vaatimus: 3 kuukauden kuluessa

T3-aika sairaanhoitajalle 1 päivä ja lääkärille 4 päivää.

(päivitetty 7.3.2022)

Kiireetön hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa toukokuussa 2022

Lainsäädännön vaatimus: 6 kuukauden kuluessa

Hammaslääkärille sai ajan 52 päivän päähän (T3-aika). 
Suuhygienistille sai ajan 16 päivän päähän (T3-aika).

(päivitetty 1.2.2022)

 

Tärkeät puhelinnumerot

Sysmän terveyskeskus

044 4942585
Sysmän terveyskeskuksen päivystys toimii arkisin klo 8-16