Laadukkaat ja helposti tavoitettavat terveyden ja hyvinvoinnin palvelut ovat jokaisen Sysmän asukkaan oikeus.

Olet täällä

Fysio- ja toimintaterapia


Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa toimintakykyä ja liikkumista, sekä kannustaa omaehtoiseen terveyden hoitamiseen ja liikuntakyvyn ylläpitämiseen.  Fysioterapia ja fysikaaliset hoidot suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan kanssa. Hoito voidaan toteuttaa yksin tai ryhmässä.

Toimintaterapian tavoitteena on tukea, edistää ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia, jotta omatoiminen osallistuminen arjen toimintoihin mahdollistuisi asiakkaalle itselleen merkityksellisen toiminnan kautta. Yksilölliset tavoitteet laaditaan toimintaterapia-arvion perusteella yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Terapia voidaan toteuttaa ohjaus- ja neuvontakäyntinä, yksilö- tai ryhmäterapiana.

Tärkeät puhelinnumerot

Fysioterapia

044 494 2579
Ajanvaraus, Fysioterapeutti Riikka Taipale
044 494 2580
Apuvälinepalvelut, Fysioterapeutti Vanessa Holttinen

Toimintaterapia

044 494 1519
Toimintaterapeutti Pia Kallio