Olet täällä

Terveyskeskuksen palvelumaksut 2020

Allaolevasta taulukosta voit tarkistaa terveyskeskuksen palvelumaksut.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja asetuksessa 912/92 sekä sen 23.11.2017 annetussa muutoksessa. Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

 

Toiminta Hinta
Vastaanottokäynti lääkärillä (=Terveyskeskusmaksu)
20,60 euroa/käynti
Avohoidon lääkäripalveluista peritään vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden. Jos palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua, peritään häneltä käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Sotiemme veteraaneilta ei peritä terveyskeskusmaksua.
Vastaanottokäynti lääkärillä (=Terveyskeskusmaksu)
41,20 euroa/vuosi
Avohoidon lääkäripalveluista peritään vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden. Jos palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua, peritään häneltä käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Sotiemme veteraaneilta ei peritä terveyskeskusmaksua.
Hoitajalla käynti, käyntimaksu
11,40 euroa
Hoitajalla käynti, vuosimaksu
20,60 euroa
Hoitajalla käynnistä maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, terveydenhuoltokäynneistä (terveystarkastukset), psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynnistä, päihdehoitajan vastaanottokäynnistä, ryhmävastaanotosta, työ- tai liikennnetapaturmakäynnistä, INR-vastaanotolla käynnistä eikä maksukaton täyttymisen jälkeen. Jos käynti muuttuu lääkärikäynniksi, peritään vain lääkärin maksu.
Yksilökohtainen fysioterapia ja sarjahoito/kpl
11,40 euroa
Yli 18-vuotiailta, enintään 45 hoitokertaa kalenterivuodessa. Sis. lääkinnällinen kuntoutus, dialyysi- sekä muu vastaava hoito, hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan perustuva lääkinnällinen kuntoutus (fysioterapia, neuropsykologinen kuntoutus, jalkahoito, muut näihin rinnastettavat toimintakykyä parantavat ja ylläpitävät terapiat ja toimenpiteet).
Käyttämättä tai perumatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
50,80 euroa
Peritään käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta 15 vuotta täyttäneeltä. Maksua ei peritä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.
Maksu lääkärin todistuksesta
50,80 euroa
Asiakkaan pyytämästä todistuksesta tai lausunnosta peritään maksu. Potilaan hoitoon liittyvästä ja nuorison terveystodistuksesta ei maksua kuitenkaan peritä.
Maksu ajo-oikeutta varten
61,00 euroa
Lyhytaikainen laitoshoidon hoitopäivä (vuodeosastolla)
48,90 euroa / vrk
Hoitopäivämaksua ei peritä alle 18 -vuotiailta
Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä maksukaton ylittymisen jälkeen
22,50 euroa / vrk
Lääkärin tekemä kotikäynti
18,90 euroa
Maksukatto
683,00 euroa
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2020 maksukatto on 683 €. Seurantajakso on kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 683 €, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään maksukaton täytyttyäkin hoitopäivämaksu 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä (asiakasmaksuasetus 26 a §). Sosiaalipalvelujen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään hoitopäivämaksu 16 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä. Alle 18-vuotiaan lapsen ja nuoren käyttämistä palveluista perityt maksukattoa kerryttävät maksut otetaan huomioon yhdessä hänen toisen vanhempansa tai muun huoltajan maksujen kanssa (laillinen huoltaja).